Oʼzbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi tarkibi

Davlat statistika qoʼmitasi maʼlumotlariga koʼra, 2021 yilning yanvarь-sentyabrь oylarida Oʼzbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi tarkibi.

Oʼzbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi tarkibi
Oʼzbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi tarkibi

EKSPORT – 10,3 mlrd. АQSh dollari 

Sanoat mahsulotlari – 3,1 mlrd. 

Xizmatlar – 1,8 mlrd. 

Oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar – 921,3 mln. 

Kimyoviy mahsulotlar – 741,7 mln.

Mineral yoqilgʼilar va moylash mahsulotlari – 636,5 mln.Turli tayyor mahsulotlar – 574,2 mln.Mashina va asbob-uskunalar – 492,4 mln.

Nooziq-ovqat mahsulotlari – 388,1 mln. 

 IMPORT – 17,9 mlrd. АQSh dollari 

Mashina va transport asbob-uskunalari – 6 mlrd. 

Sanoat mahsulotlari – 3,3 mlrd. 

Kimyoviy mahsulotlar – 2,5 mlrd.

Oziq-ovqat mahsulotlari – 1,7 mlrd. 

Xizmatlar – 1,2 mlrd.

Turli tayyor mahsulotlar – 1 mlrd.Mineral yoqilgilar va moylash mahsulotlari – 900 mln.

Nooziq-ovqat mahsulotlari – 881 mln.