Instagram ilovadagi uzilishlar haqida xabar berib turadigan funksiyani ishga tushirmoqda.

Instagram ilovadagi uzilishlar haqida xabar berib turadigan funksiyani ishga tushirmoqda.
Instagram ilovadagi uzilishlar haqida xabar berib turadigan funksiyani ishga tushirmoqda.

 Ushbu xususiyat Amerika hududlarida birinchi sinab ko'riladi va bir necha oyda deyarli barchaga tarqatiladi.

— Bu bilan "bizda hali ko'p uzilishlar bo'ladi" deyishmoqchimi?